Stowarzyszenie TAK ŻYCIU im. Świętego Jana Pawła II
Stowarzyszenie TAK ŻYCIU im. Świętego Jana Pawła II

 

STOWARZYSZENIE „ TAK ŻYCIU"                                                                                               

 

„Człowiek jest tyle wart, ile dobrego czyni drugiemu człowiekowi”

 

 

 

            Staropolskim „Bóg Zapłać” wyrażamy naszą ogromną wdzięczność za okazane serce

i pomoc materialną. Niech tych kilka szczerych słów płynących z głębi naszych serc będzie znakiem wdzięczności i uznania za pomoc otrzymaną od Państwa w organizowanej przez nas zabawie, z której dochód przeznaczyliśmy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Szczególnie dziękujemy naszym jak zawsze hojnym sponsorom:

1. Zespołowi Muzycznemu  RANDEZ – VOUS

2. Panu Markowi Leśniak - właścicielowi zakładu mięsnego ze Strzyżowa

3. Panu Marcinowi Kut – Wójtowi Gminy Wiśniowa 

3. Panu Czesławowi Fiołek  - właścicielowi zakładu mięsnego w Godowej

4. Pani Danucie Znamirowskiej – właścicielce firmy handlowej ze Strzyżowa

5. Panu Pawłowi Siuta – Prezesowi Gminnej Spółdzielni  SCH ze Strzyżowa

6. Zarządowi PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie

7. Pan Markowi Jurkiewicz   - Prezesowi Zarządu Zakładów RES - DROB w Rzeszowie    

 

                                                       Wdzięczność i pozdrowienia przesyłają

 

               

                                                                                     Prezes i Członkowie

                                                                                             Stowarzyszenia „Tak Życiu”

   Strzyżów, 17.02.2017r.

 

 

 

 

 1992-2017  25 LAT  DZIAŁALNOŚCI   STOWARZYSZENIA         

 

 

         Informacja o działalności ośrodka Stowarzyszenia „Tak Życiu”w Tułkowicach

 

 Dzięki uprzejmości władz samorządowych Gminy Wiśniowa stowarzyszenie otrzymało w użytkowanie parter byłej szkoły podstawowej w Tułkowicach, wraz z przyległym terenem zielonym i boiskami sportowymi.

 

Obecnie trzy największe sale ośrodka zostały przeznaczone na:

 

 1. świetlicę terapii zajęciowej o nazwie „Radość z nami” gdzie już od kilku miesięcy odbywają się zajęcia, na które dowożone są dzieci mikrobusem stowarzyszenia,
 2. pokój z pięcioma miejscami noclegowymi o nazwie „Betlejemka” dla podopiecznych stowarzyszenia lub w przypadkach losowych jako mieszkanie chronione, dla mieszkańców gminy, 
 3. punkt charytatywny SOS o nazwie „Pomocna dłoń” w tym pomieszczeniu gromadzimy odzież, obuwie, pościel, zabawki, meble, które już są wydawane nieodpłatnie dla naszych członków lub innych osób potrzebujących.

 

  Ponadto na dużym holu budynku odbywają się zabawy integracyjne dla dzieci oraz zajęcia gimnastyczne.

 

W dawnym pokoju nauczycielskim mieści się teraz biuro stowarzyszenia, gdzie będą się odbywać cyklicznie dyżury członków zarządu stowarzyszenia.

 

Na parterze mieści się też mała kuchnia, kotłownia i sanitariaty.

 

 Zachęcamy wszystkich Państwa do angażowania się w działalność nowo powstałego ośrodka samopomocowego w Tułkowicach, prosimy zgłaszać swoje propozycje i pomysły.

W najbliższym czasie chcemy zorganizować w ośrodku korepetycje z matematyki, uczyć dzieci niepełnosprawne języka angielskiego. Przy świetlicy będzie działać kółko teatralne, a w przygotowywanych przedstawieniach będą mogły brać udział nie tylko dzieci, ale i rodzice.

Jest również możliwość kontynuowania rozpoczętych już wcześniej zajęć nauki fotografowania.

 Na wiosnę po otrzymaniu zgody z gminy nasadzimy obok budynku krzewy i drzewka owocowe, którymi będą się zajmować w ramach terapii podopieczni naszej świetlicy.

 

                                                                                    

 

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia „Tak Życiu”

 

W niedzielę 13 listopada odbyło się spotkanie integracyjne połaczone z zabawą Andrzejkową. Zdjęcia ze spotakania publikujemy w zakładce Aktualności.

                                                                                                              

 

     1992-2017  25  LAT  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA

 

 

 

                                                                                                                              Rzeszów, 10.02.2017 r.

                                                        

                                                    ZAWIADOMIENIE                

 

 

     Szanowni Państwo

 

      Zarządu stowarzyszenia zapraszam Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Tak Życiu”, które będzie zgromadzeniem sprawozdawczym i odbędzie się w niedzielę 12 marca 2017 roku w Tułkowicach, w nowej siedzibie stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godzinie 14.30.

Program Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Przy wejściu na salę  podpisujemy listę obecności.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdań zarządu stowarzyszenia za 2016rok

Merytorycznego  - Pani Prezes Bronisława Lipa,

            Finansowego       - Pani Skarbnik Krystyna Winiarska

            Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej na temat przedłożonych sprawozdań.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań.
 2. Głosowania nad sprawozdaniami, oddzielnie nad merytorycznym i oddzielnie nad finansowym, ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.

Uwaga – głosowania nad sprawozdaniami jest jawne.

                        -  sprawozdania jeszcze przed Walnym będą do wglądu  Komisji Rewizyjnej. 

 

 1. Dyskusja nad programu działania stowarzyszenia w 2017 roku.

W czasie dyskusji odbędzie się krótkie posiedzenie  zarządu stowarzyszenia.

 1. Składanie do zarządu pisemnych oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na zbiórkę 1% podatku za rok podatkowy 2016, kto jeszcze nie otrzymał druku będzie mógł pobrać u Pani Bronisławy Lipa.
 1. Podpisanie Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

       Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 16.30.

    

      Potrzebę dowozu na walne zgłaszamy do Pani Bronisławy Lipa na tel. 607914067.

                  

Uwaga! udział w Walnym Zgromadzeniu dla Członków stowarzyszenia jest obowiązkowy.                                                     

                                                                               

                                                                     Zarząd Stowarzyszenia „Tak Życiu”

Ps.

W załączeniu informacja o działalności

Ośrodka w Tułkowicach                                                                  

W dniach 26-28 sierpnia 2016 r. rodziny zrzeszone  w Stowarzyszeniu „Tak życiu”  im. Św. Jana Pawła II w Strzyżowie,  przebywały w przepięknych okolicach Beskidów - więcej w zakładce Aktualności

W sobotę w dniu 25 czerwca odbyło sie kolejne spotkanie integracyjne kilka zdjęć z tego spotkania zostało zamieszconych w zakładce Aktualności.

 

W sobotę 2 lipca 2016 roku członkowie Stowarzyszenia „Tak Życiu” uczestniczyli w XVI „Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pokutnej Za Grzechy Przeciw Życiu” do Tarnowca.

Zdjęcia i komentarz w zakładce Aktualności.

Wiosenne spotkanie integracyjne w Dobrzechowie - Zdjęcia i komentarz w zakładce Aktualności

 

                                                                                                                Rzeszów, 20.01.2016 r.

                                                        

                                                    ZAWIADOMIENIE                

 

 

     Szanowni Państwo

 

      W imieniu zarządu zapraszam Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Tak Życiu”, które będzie zgromadzeniem sprawozdawczym i odbędzie się w niedzielę 14 lutego 2016 roku w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8, w siedzibie stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godzinie 14.30.

 

Program Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Przy wejściu na salę  podpisujemy listę obecności.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdań zarządu stowarzyszenia za 2015rok

Merytorycznego  - Pani Prezes Bronisława Lipa,

           Finansowego       - Pani Skarbnik Krystyna Winiarska

           Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej na temat przedłożonych sprawozdań.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań.
 2. Głosowania nad sprawozdaniami, oddzielnie nad merytorycznym i oddzielnie nad finansowym, ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.

Uwaga – głosowania nad sprawozdaniami jest jawne.

                        -  sprawozdania jeszcze przed Walnym będą do wglądu  Komisji Rewizyjnej. 

 

 1. Dyskusja nad programu działania stowarzyszenia w 2016 roku.

W czasie dyskusji odbędzie się krótkie posiedzenie  zarządu stowarzyszenia.

 1. Składanie do zarządu pisemnych oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na zbiórkę 1% podatku za rok podatkowy 2015, druki będą do pobrania u Pani Bronisławy Lipa.

 

 1. Podpisanie Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

    

      Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 16.30.

   

      Potrzebę dowozu na walne zgłaszamy do Pani Bronisławy Lipa na tel. 607914067.

                  

  Zapraszam bardzo serdecznie.

                                                        W imieniu Zarząd Stowarzyszenia „Tak Życiu”

                                                                                

                                                                            Prezes- Bronisława Lipa

 

Spotkanie noworoczne

 

            „Jestem szczęśliwa, że mogę brać udział w zajęciach świetlicy terapeutycznej” powiedziała Marysia w czasie nagrania Telewizji Rzeszów.  Nagranie odbyło się w grudniowe przedpołudnie 2015 roku w Strzyżowie a było pokłosiem zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Tak Życiu” programu terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, który został dofinansowany ze środków „Reklama Dzieciom TVP”.

Pani Kasia prowadząca  zajęcia przygotowała z dziećmi przedstawienie jasełkowe, którego fragment wraz z indywidualnymi zajęciami w świetlicy zostały nagrane. Obecność kamery w niczym nie wpłynęła na zachowanie dzieci, inaczej zareagowali dorośli u których widać było tremę. Rodzice dzieci zgromadzili się aby podziękować za otrzymane dofinansowanie oraz podzielić się swoimi radościami i troskami. Pani Prezes Bronisława Lipa przedstawiła zamierzenia stowarzyszenia na najbliższy rok, którego głównym celem jest otwarcie Ośrodka Terapii Rodzinnej i Integracji Osób Niepełnosprawnych gdzie na ten cel samorząd Gminy Wiśniowa pragnie udostępnić budynek poszkolny. Działalność świetlicy terapeutycznej zaowocowała zaproszeniem naszych podopiecznych do wystawienia Jasełek w Domu Kultury w Wiśniowej.  W dniu 6 stycznia 2016 roku stowarzyszenie wraz z Domem Kultury z Wiśniowej zorganizowaliśmy Spotkanie Noworoczne w którym uczestniczyło ok. 100 osób, tj. rodziny z dziećmi /z terenu całego powiatu strzyżowskiego/, wolontariusze oraz zaproszeni goście. 

Spotkanie noworoczne poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Wiśniowej, która została odprawiona w intencji wszystkich osób i instytucji wspierających od lat działalność statutową stowarzyszenia.

Dziękując za zaproszenie na Jasełka i Spotkanie Noworoczne Wójt Gminy Wiśniowej Pan Marcin Kut i Ks. Proboszcz z Niewodnej  Henryk Czajka złożyli wszystkim zebranym jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Wielkim przeżyciem a zarazem radością dla rodziców było przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu ich ukochanych dzieci. Po przedstawieniu były gorące brawa, łzy szczęścia tak rodziców jak i aktorów.

Finałem noworocznego spotkania była zabawa dla dzieci na parkiecie, którą wraz  z rodzicami i opiekunami poprowadził w fantastyczny sposób wodzirej Pan Grzegorz Tomaszewski. Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły, nawet Mateusz który samodzielnie nie chodzi bawił się i tańczył wraz z rówieśnikami. Na koniec dzieci zostały obdarowane słodyczami, które zafundowali Państwo Beata i Marek Banasiowie z Dobrzechowa oraz Spółdzielnia Roksana ze Strzyżowa.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8 w pomieszczeniu, które mamy udostępnione nieodpłatnie przez Urząd Gminy w Strzyżowie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Wszystkich Państwa- czytelników miesięcznika „Waga i Miecz” informujemy, że stowarzyszenie „Tak Życiu” jest Organizacją Pożytku Publicznego o NR KRS- 00000331178 i dlatego prosimy o przekazywanie 1% podatku na naszą działalność statutową.

Wszystkim naszym dotychczasowym darczyńcom i sponsorom dziękujemy bardzo serdecznie, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

 

                                                                                                                                                Andrzej Żybura 

 

 

 

Na stronie aktualności zamieszcone są zdjecia     z wyjazdu integracyjnego do Zamościa

Biegniesz coraz szybciej, już prawie brakuje 

  Ci tchu, potykasz się, bo nie widzisz drogi, 

  potrącasz ludzi, których mijasz…

  ZATRZYMAJ  SIĘ !!!!

  Jezus przechodzi obok, dźwiga krzyż, cierpi…

  Okaż się Szymonem, Weroniką, wzbudź w sobie

  żal – On cierpiał także za Twoje grzechy…

  Przyjdź na dzień skupienia …..

                            

                                          

                           ZAPRASZAMY  NA  DZIEŃ  SKUPIENIA

                                   DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI

 

  W sobotę 7 marca  2015 r. w Strzyżowie odbędzie się Dzień Skupienia.

 

Organizatorzy dnia skupienia;

Stowarzyszenie „Tak Życiu”

Akcja Katolicka z Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

Siostry Serafitki ze Strzyżowa

 

Prowadzenie:

 

Ksiądz Józef Buczyński, wikary z Parafii Farnej w Strzyżowie z osobami dorosłymi,

Siostra Mariola Stanowska, ze Zgromadzenia Matki Bożej Bolesnej Serafitek w Strzyżowie

z dziećmi.

 

Msza Święta na zakończenie będzie sprawowana o godz. 15.30 w Kaplicy Sióstr Serafitek w Strzyżowie.

 

Miejsce spotkań i konferencji:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzyżowie przy ul. Patryna 9.

Program:

- rozpoczęcie o godz. 9.30 w sali stołówki szkoły na ul. Patryna w Strzyżowie,

- o godz. 9.30 różaniec tak dorośli jak i dzieci,

- o godz. 10.00 pierwsza konferencja księdza,

- o godz. 10.00 spotkanie dzieci z siostrą na piętrze.

Wspólny obiad na stołówce szkoły o godz. 12.30

Po obiedzie dalszy ciąg konferencji do godziny 15.00.

O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego,

O godz. 15.30 Msza Święta w kaplicy s. Serafitek odprawiona przez ks. prowadzącego dzień skupienia,

 

Zapisy i zgłoszenia na dzień skupienia prosimy składać do:

      - Adam Pieńkowski tel. kom. 662487661 lub do - Andrzej Żybura tel. kom. 604860949.

                                                                                   

 

                                      Zapraszają organizatorzy

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu finansowanego przez ROPS Rzeszów pod nazwą

" Aktywni niepełnosprawni poznają

siebie i okolicę"

                                               „ Poznać siebie i swą ojczyznę”

 

    W ostatni dzień listopada Stowarzyszenie „Tak Życiu” zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywni niepełnosprawni odkrywają siebie i okolicę”. W programie uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu Powiatu Strzyżowskiego. Program obejmował działania w zakresie: nauki pływania – 20 osób, zajęcia rekreacyjno-artystyczne – 10 osób, spotkanie integracyjne w Siedlisku Janczar – 40 osób, wyjazd turystyczny w Bieszczady – 40 osób, udział w spektaklu teatru „Maska” – 40 osób, zabawa integracyjna w Wiśniowej 120 osób.

  Nauka pływania na basenie „Otylia” odbywały się pod czujnym okiem instruktorów, którzy każdemu dziecku poświęcili po 10 godzin. Niepełnosprawny 16 letni Mateusz po powrocie do domu z pierwszej lekcji pływania powiedział  „to był mój najszczęśliwszy dzień w życiu”.

  Zajęcia rekreacyjno-artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych odbywały się w siedzibie lokalnej stowarzyszenia w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8. Zajęcia te będą również kontynuowane po zakończeniu programu.

  Spotkanie integracyjne w Siedlisku Janczar w Pstrągowej dostarczyło uczestnikom wielu wrażeń, dzieci samodzielnie przygotowywały ciasto na chleb, brały udział w przejażdżce bryczkami po okolicy, konno na maneżu, oraz ognisku z pieczeniem kiełbasy. Na koniec dzieci otrzymały chlebki z własnoręcznie przygotowanego ciasta i dyplomy.

  Trzydniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna w Bieszczady została zorganizowana przy udziale PTTK w Rzeszowie. Nasi podopieczni zwiedzili Blizne, Komańcze, Wetlinę, Nowosiółki, Solinę, Lesko i Sanok.  Marcin tak powiedział o swoim pobycie w Mucznem gdzie mieści się zagroda adaptacyjna żubrów „Choć żyję na tym świecie już ponad ćwierć wieku to przyznam, iż żubra widziałem pierwszy raz na żywo. Robi wrażenie”.  Dla uczestników bieszczadzkiej wycieczki zostały również przeprowadzone warsztaty fotograficzne.

  Jednodniowy wyjazd do teatru „Maska”  w Rzeszowie został połączony ze zwiedzaniem trasy podziemnej pod rzeszowskim rynkiem i muzeum dobranocek.  Spektakl „Najmniejszy samolot na świecie” został nagrodzony przez dzieci głośnymi brawami.

  Podsumowaniem i zakończeniem realizowanego zadania publicznego była zabawa integracyjna w Ośrodku Kultury Gminy Wiśniowa, w której uczestniczyło ponad 120 osób. Na początku zabawy młodzież niepełnosprawna wystawił przedstawienie pt. „Pani jesień”. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursach: plastycznym, muzycznym, fotograficznym i wiedzy o stowarzyszeniu otrzymały cenne nagrody. Dla dzieci i rodziców wystąpił z recitalem zespół artystyczny „Barwy Jesieni”, który zaśpiewał Barkę i kilka utworów regionu rzeszowskiego. Całą zabawę dyskotekową poprowadził przebojowo Pan Piotr Błażej ze Strzyżowa.

  Zadanie, które stowarzyszenie zrealizowało zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ale również stowarzyszenie w tym zadaniu miało swój znaczący wkład finansowy. Aby uzupełnić ten wkład stowarzyszenie zorganizowało 25.10.2014 roku zabawę charytatywną w Domu Ludowym w Żyznowie, która przy znaczącej pomocy sponsorów i wolontariuszy przyniosła spodziewany efekt finansowy. Dziękujemy, więc naszym sponsorom, którymi byli: Firma Handlowa Pani Danuty Znamirowskiej ze Strzyżowa, Pan Jan Wnęk „Wenta” Frysztak, Pan Marek Leśniak Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Strzyżowie, Pan Czesław Fiołek Zakład Mięsny w Godowej, GS Strzyżów, „Res-Drob” Rzeszów, Zespół Muzyczny „Randez-Vous”, Cukiernia „Tara” Frysztak, Polonea Stępina, Pan Jan Markowski Godowa, Gmina Strzyżów, „Roksana” Strzyżów, Pani Władysława Górnicka szefowa kuchni ze Strzyżowa.

  Stowarzyszenie pomimo ukończenia zadania publicznego będzie nadal rozwijać działalność statutową na terenie powiatu strzyżowskiego. Pilną sprawą dla nas jest  otwarcie ośrodka pomocowego dla dzieci niepełnosprawnych , gdzie będzie możliwość prowadzenia terapii zajęciowej i logopedycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych. Potrzebne jest też mieszkanie chronione, przy tak wielu przypadkach losowych naszych podopiecznych.

Dziękując naszym sponsorom i wolontariuszom nie zapominamy o przedstawicielach władz samorządowych, dziękując szczególnie Gminie Wiśniowa i Gminie Strzyżów, dziękujemy za efektywną pomoc i współpracę. Wszystkie osoby zainteresowane stowarzyszeniem zapraszamy na nasza stronę internetową.

 

                                                                                                      Andrzej Żybura

Zdjęcia z wyjazdu w Bieszczady

Zdjęcia z  Wiśniowej

Spotkanie integracyjne w Siedlisku "Janczar"              w Pstrągowej

21 października 2014 w  godz. 10.00 – 15.00

Odbyło się spotkanie integracyjne naszych podopiecznych w Siedlisku Janczar w ramach realizowanego projektu. Spotkanie było okazją do oderwania się od codzienności, spotkania z przyjaciólmi oraz dobrej zabawy w ramach relizowanego programu który zawierał miedzy innymi:

 • Spacer bryczkami po okolicy

 • Od ziarna do chleba –warsztaty edukacyjne połączone z pokazem tradycyjnego wypieku chleba,

 • Indywidualna przejażdżka konna na maneżu.

 • Ognisko z pieczeniem kiełbaski (kiełbaska, pieczywo i dodatki, herbata).

 • Tańce w altanie.

 • Rozgrywki sportowe na boisku do piłki plażowej. 

Gry stołowe ( bilard, hokej stołowy, piłkarzyki) i zabawy zręcznościowe.

Stowarzyszenie TAK ŻYCIU im. Świętego Jana Pawła II

                                         „ Dar wdzięczności”

                                                         

                        Stowarzyszenia „Tak Życiu” miało zaszczyt przeżywać uroczystość przyjęcia świętego Jana Pawła II na patrona stowarzyszenia.  Przygotowaniem do tej uroczystości były krótkie rekolekcje, które odbyły się w Strzyżowie  w dniach 13-14.09.2014 roku, poprowadził je ks. Stanisław Rudziński z Warszawy wraz z siostrą Mariolą Stanowską ze Zgromadzenia Matki Bożej Bolesnej Serafitek ze Strzyżowa.

  Na niedzielę 14 września 2014 r. na godzinę 14.00 zaprosiliśmy wszystkich członków stowarzyszenia, darczyńców i wolontariuszy   do Wiśniowej gdzie w budynku kompleksu pałacowo-dworskim odbyła się dalsza część  naszej uroczystości.

 Po przywitaniu zebranych osób Pani Prezes Barbara Frączek rozpoczęła jako pierwsza wspomnienia ze  spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie. Będąc w 1996 roku na pielgrzymce do Watykanu, po Mszy Świętej miała możliwość podejścia do Ojca Świętego i poprosić o błogosławieństwo na prowadzenie działań w obronie życia i rodziny. Ojciec Święty chętnie udzielił błogosławieństwa, co zostało udokumentowane na zdjęciu.  Również inne osoby  przekazały swoje wspomnienia z tak licznych  pielgrzymek  Jana Pawła II do Polski, z udziału w Jego pogrzebie i wyniesieniu na ołtarze.

Pani prezes stowarzyszenia Barbara Frączek odczytała dekret Biskupa Rzeszowskiego ks. Jana Wątroby, który udzielił „aprobaty na patronat Świętego Jana Pawła II nad Stowarzyszeniem „Tak Życiu”, decyzja biskupa została poprzedzona uchwałą walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia, którzy z 5 propozycji /ks. J. Popiełuszko, rodzina Ulmów z Markowej, bł. K. Kózka, św. s.Faustyna i św. Jan Paweł II/ zdecydowaną większością głosów wybrano naszego Ukochanego Papieża.   Pani Bronisława Lipa z-ca prezesa stowarzyszenia w imieniu zarządu i wszystkich członków bardzo serdecznie podziękowała przedstawicielom władz samorządu Gminy Wiśniowa i Powiatu Strzyżowskiego za wieloletnią pomoc i życzliwość.

Ola Zięba z Dobrzechowa przepięknie wyrecytowała wiersz o naszym Ojcu Świętym pt. „Pontyfikat Miłości”.  Nasz duszpasterz ks. Stanisław zaintonował Barkę ukochaną pieśń naszego  Papieża , którą wszyscy śpiewali z przejęciem a w niejednym oku zakręciła się łza. 

Zgromadzeni na uroczystości obejrzeli pokaz slajdów z pielgrzymek członków stowarzyszenia do miejsc związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, oraz zaprezentowane plakaty związane z  8 pielgrzymkami naszego Papieża. 

 O godz. 16.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Królowej Świata w Wiśniowej, którą odprawił ks. proboszcz z Wiśniowej Marek Matera wraz z ks. Stanisławem Rudzińskim z Warszawy.

Po Mszy świętej przedstawiciele stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II oraz  zostało zrobione wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Należy wspomnieć, że obok naszych członków którzy licznie przybyli wraz ze swymi pociechami na naszą uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu lokalnego w tym Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara wraz z małżonką, za-ca Wójta Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa Pan Zbigniew Miga, Ks. Proboszcz Marek Matera, Pani Małgorzata Książek dyrektor Szkoły w Szufnarowej- Radna Powiatu Strzyżowskiego, Pan Augustyn Grela Sołtys Wiśniowej- Radny Gminy Wiśniowa, Pan Marian Salomon, Pani Beata Włodyka dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniowej, Pani Bożena Niemiec dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie, Pan Grzegorz Tomaszewski- Ośrodek Kultury Wiśniowa.  Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” reprezentowała Pani Bogusława Buda.     

Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek wraz z małżonką , będąc współgospodarzem naszej uroczystości   pogratulował Pani prezes Barbarze Frączek za  przyjęcie tak czcigodnego patrona dla stowarzyszenia.

 Na naszą uroczystość zaprosiliśmy również osoby, które od lat współpracują ze stowarzyszeniem, są jego sponsorami i darczyńcami, dla których zostały wręczone okolicznościowe podziękowania „Bony Wdzięczności” i medale ze Św. Janem Pawłem II.  W darze wdzięczności pan Marian Salomon otrzymał od rodziców niepełnosprawnych dzieci album ze zdjęciami, z akcji dobroczynnych których był pomysłodawcą i współautorem.

 Wszystkim zaproszonym, którzy ze względów losowych lub służbowych nie mogli przybyć na naszą uroczystość zostaną wręczone  przez członków zarządu okolicznościowe podziękowania.   

Naszym partnerem w organizowanej uroczystości było Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.

 Stowarzyszenie dziękuje wszystkim sponsorom naszej uroczystości, dziękujemy rodzicom za pyszne ciasto i obsługę stołów, dziękujemy pracownikom zespołu pałacowo-dworskiego za wszechstronną pomoc.

Stowarzyszenie „Tak Życiu” jest Organizacją Pożytku Publicznego o  Nr KRS: 0000033178.

Stowarzyszenie posiada konto bankowe w Banku PEKAO w Strzyżowie

Nr konta: 28124026721111001022772733.  

 

Święty Jan Paweł II powiedział: „Na początku ma być zawsze dobra myśl” , prosimy więc wszystkich Państwa o dalszą ofiarność, życzliwość i pamięć. Wszystkich, a w szczególności ludzi młodych zapraszamy do współpracy. Tel. kontaktowy: 604860949.

Stowarzyszenie dzięki życzliwości Gminy Strzyżów posiada przy ul. Słowackiego 8 /IV piętro/ siedzibę, w Wiśniowej mamy siedzibę przy SKR.

W dniu 25 października 2014 roku w Żyznowie stowarzyszenie organizuje „Zabawę Charytatywną” na którą już teraz Państwa zapraszamy bardzo serdecznie.                                                                                     

                             

                                                                         Andrzej Żybura                     

            

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową. Łączymy ludzi z różnych grup wiekowych – osoby, które cenią sobie pomoc ludziom w potrzebie, a szczególnie dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

                                 

„Po zielonej trawie piłka goni”

 

   W pogodne sobotnie popołudnie 31 maja 2014 r. stadion Ludowego Klubu Sportowego Wisłok zapełnił się nietypowymi kibicami i zawodnikami.  Obok murawy stadionu stanął ogromny pawilon pod którego dachem młodzież KSM z Wiśniowej i juniorzy klubu ustawili stoliki i krzesła. Tuż obok w budynku klubu dziewczęta i wolontariusze stowarzyszenia „Tak Życiu” układały na tace ciasto i słodycze,  parzyły do termosów herbatę i kawę oraz kroiły na porcje kiełbaski na grilla, który już czekał rozpalony przez pana Włodzimierza Pietrykę. Nad całością przygotowań czuwał gospodarz obiektu Pan Marian Salamon, który zainicjował organizację tego spotkania oraz Pani Bronisława Lipa za-ca prezesa stowarzyszenia.   Pomysł zorganizowania sportowej imprezy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych przedstawił zarządowi stowarzyszenia Pan Marian Salamon kilka tygodni wcześniej.  Pełną akceptację dla planowanej imprezy wyraził Prezes LKS Wisłok Wiśniowa Pan Eugeniusz Niemiec i Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara.

Tuż przed 15.00 na stadion zaczęli przybywać rodzice wraz z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu całego powiatu strzyżowskiego, wszystkich w imieniu władz klubu bardzo serdecznie przywitał Pan Marian Salamon przedstawił program i przekazał podziękowania dla sponsorów.  W imieniu zarządu stowarzyszenia Pan Bogdan Żybura podziękował za zaproszenie tak licznego grona dzieci i rodziców, wyraził uznanie za trud organizacji tej imprezy, podziękował władzą Gminy Wiśniowa i LKS Wisłok Wiśniowa oraz oczywiście wszystkim sponsorom.  Na koniec życzył wszystkim miłej i bezpiecznej zabawy na  stadionu.  Tuż po rozpoczęciu wszystkie dzieci zostały zaproszone na zieloną  murawę boiska na gry i zabawy z piłką  a kto tylko chciał mógł przebrać się w klubowy strój piłkarski.   Juniorzy klubu i młodzież KSM wspaniale prowadzili zabawy dla dzieci pomagając im „gonić piłkę po zielonej trawie”. W tej zabawie z piłką uczestniczył też Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa Pan Zbigniew Miga,  ks. wikary Marek Gliwa z Wiśniowej oraz opiekunowie i rodzice dzieci.    Po wstępnej rozgrzewce sędzia piłkarski Krzyś Lipa odgwizdał rozpoczęcie meczu piłkarskiego pomiędzy juniorami LKS Wisłok Wiśniowa a reprezentacją dzieci i rodziców stowarzyszenia.  Juniorzy klubu dwoili się i troili ale jednak ulegli stowarzyszeniu 5:3. Koronkową akcją zwieńczoną bramką popisał się Karolek Wojtowicz, który otrzymał  podanie od swego taty Wiktora i umieścił piłkę w bramce.    Po zakończonym meczu wszyscy zawodnicy, trener i wolontariusze otrzymali z rąk władz klubu, gminy, ks. Marka i stowarzyszenia pamiątkowe dyplomy.   

Radosną zabawę na boisku przerwał ciepły deszczyk, który sprawił , że wszyscy usiedli razem pod ustawionym pawilonem i pałaszowali gorące kiełbaski, które niestrudzenie piekł na grillu Pan Włodzimierz.  Najbardziej jednak ucieszyły dzieci serwowane przepyszne lody.

Wszyscy byli razem jak jedna rodzina dzieci z rodzicami, wolontariusze, młodzież KSM z ks. Markiem, Pan Wójt Tadeusz Przywara wraz z małżonką, Prezes LKS Wisłok Wiśniowa Pan Eugeniusz Niemiec wraz z małżonkom, Przew. Rady Gminy Zbigniew Miga wraz z małżonkom, Radna Powiatowa Pani Małgorzata Książek / dyr Szkoły w Szufnarowej/, Radny powiatowy Pan Bogdan Żybura /prezes PGKIM w Strzyżowie.  W przeddzień dnia dziecka wszystkie dzieci /96 osób/ otrzymały paczki ze słodyczami, które sfinansowało stowarzyszenie.    Wszystkie pozostałe artykuły spożywcze, napoje i inne sfinansowali sponsorzy, którymi byli: Urząd Gminy Wiśniowa, Pan Eugeniusz Niemiec, Pan Grzegorz Salamon, Pan Marian Salamon, Pan Roman Kaliszan. Pan Włodzimierz Pietryka społecznie piekł kiełbaski na grillu.  Cały obiekt na czas imprezy LKS Wisłok Wiśniowa udostępnił nieodpłatnie.  Dziękujemy również ks. Markowi i młodzieży KSM, juniorom klubu i wolontariuszom stowarzyszenia.     

Wszyscy na stadionie bawili się wyśmienicie, ale przyszedł czas wyjazdu do domu, najbardziej przykry moment dla dzieci ale i rodziców dla których pobyt na stadionie był czasem wypoczynku i relaksu. 

„Po zielonej trawie piłka goni albo my wygramy albo oni”, ale tym razem było inaczej nie tylko piłka podskakiwała na trawie ale również gorące serca napełnione miłością unosiły się i pulsowały radością.  

       Stowarzyszenie „Tak Życiu” jest organizacją pożytku publicznego Nr KRS: 0000033178

i prowadzi działalność dobroczynną już ponad 20 lat.   Wszystkich którzy zechcą nam pomóc lub włączyć się w działalność statutową stowarzyszenia zapraszamy na nasza stronę internetową. Więcej informacji na: www.takzyciu.pl

 

Autor: A. Żybura - do druku w miesięczniku " Nad Wisłokiem"

Zapraszamy  Państwa, a przede wszystkim fanów siatkówki i Asseco Resovii Rzeszów do zakładki AKTUALNOŚCI i wzięcia udziału w aukcji - licytacji na rzecz  naszej organizacji. Przedmiotem licytacji jest koszulka meczowa jednego z ulubieńców rzeszowskich kibiców Pana Wojciecha Grzyba wraz z jego autografem.

 

         Jeśli chcecie sprawić uśmiech sprawnym inaczej, to właśnie macie okazję. Zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji - licytacji na rzecz  naszej organizacji. Przedmiotem licytacji jest koszulka meczowa w rozmiarze XL, przyjmującego Stanów Zjednoczonych i rzeszowskiej RESOVI – Paula Lotmana. Dochód z aukcji zasili nasze konto.

 

JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NAM POMÓC WPŁATĘ PROSIMY DOKONAĆ  NA RACHUNEK;

 

Bank PEKAO S.A. RZESZÓW

Numer rachunku Bankowego:

691240261411110039593485

 KRS 0000033178

 

 

SPRAW UŚMIECH NASZYM PODOPIECZNYM !!!

Serwis Stowarzyszenia " TAK ŻYCIU" wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana  w celach funkcjonalnych i statystycznych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, a także ułatwia korzystanie z serwisu. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu www.takzyciu.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz.

 

Jeżeli się  nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Administrator strony ;

BOGDAN ŻYBURA

Wersja do drukuWersja do druku | Mapa witryny
© Stowarzyszenie TAK ŻYCIU